Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

3 χρόνια μετά...

Αυτή η ανάρτηση που θυμάμαι είχε συζητηθεί (...) έχει πλέον ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. N'est-ce pas?

Δεν υπάρχουν σχόλια: